Psykologipalvelu Psyyke

Perheterapia

Perheterapia, perheterapeutti, psykoterapia, psykoterapeuttiPerheterapia on tieteellisesti laajasti tutkittu ja todistettu, tuloksekas psykoterapiamuoto, mikä toteutetaan yhdessä perheterapeutin kanssa. Perheterapiassa voidaan käyttää monia teoreettisia suuntauksia mm. systeemistä-, psykodynaamista-, dialogista-, narratiivista-, ratkaisukeskeistä ja kognitiivista viitekehystä, riippuen terapeutin suuntautumisesta. Perheterapia perustuu luottamukselliseen ja tutkivaan suhteeseen terapeutin, perheen ja sen jäsenten välillä, missä kaikki tulevat kuuluiksi. Perheterapialle on tyypillistä, vuorovaikutus, miten ihmiset ovat suhteissa toisiinsa. ”Kukaan ei sairastu tai parane yksin. Läheisillä, perheellä, suvulla, ystävillä ja työtovereilla, eli koko ihmissuhde-verkostolla on missä tahansa kuntoutusprosessissa keskeinen rooli”. Perheterapiaa voidaan toteuttaa eri kokoonpanoissa ja verkostoissa. Yhtenä perheterapian sovelluksena, voidaan vuorovaikutusta ja suhteita tarkastella yksilöterapiassa tai perheterapiaa voidaan soveltaa joustavasti laajemmissakin vuorovaikutusverkostoissa. Perheterapiassa voidaan soveltaa reflektiivistä työtä missä voidaan tutkia yhdessä miten eri ihmiset ovat yhteydessä asioihin, toisiinsa ajassa ja merkityksissä, tai reflektiivisyys terapiassa tarkoittaa terapeuttien työparia joka keskustelee, osana terapiaa, keskenään kuulemastaan ja ajatuksistaan.

Perheterapian tarve voi olla eri perheissä ja sen yksittäisillä jäsenilläkin erilainen. Se voi olla integroituna osan yksittäisen perheenjäsenen muuta hoitoa. Jokainen perhe on ainutlaatuinen ja siksi terapian tavoitteet on hyvä neuvotella yhdessä kullekin perheelle sopiviksi. Tätä tavoitetta on hyvä tarkastella ja neuvotella pitkin matkaa. Perheterapia on prosessi jossa tavataan perhettä 1 – 3 viikoin välein tai tarpeen mukaan. Tyypillisesti perheterapiaistunto kestää 1½ tuntia. Prosessin tapaamistiheyttä / intensiivisyyttä määrittelevät perheen tarpeet. Vaativissa kriiseissä voidaan perhettä tavata montakin kertaa viikossa. Perheterapia voi olla muutamasta tapaamisesta kaksikin vuotta kestävä yhteinen matka. Tämän yhteisen prosessin jälkeen voidaan tavata perhettä vielä sovitusti jälkitapaamisessa esim. puolen vuoden jälkeen.

 

Perheterapiaa käytetään laajasti hoitavana psykoterapiamuotona eri perheen, sen yksittäisen jäsenten ja elämän haasteisiin. Tällaisia haasteita saattavat olla eri vakavammat mielenterveyden sairaudet, lievemmät psyykkiset ja psykosomaattiset häiriöt, sosiaaliset ja vuorovaikutukseen liittyvät ongelmat, päihdeongelma, kehityksen haasteet ja konfliktit perheessä, lasten ja nuorten ongelmat, vanhemmuuden tuen tarve, kriisit ja vakavien fyysisten sairauksien kohtaamisen ja selviämisen tukena perheille. Perheterapiaa voidaan käyttää laajasti osana terveyden- ja sosiaalihuollon kuntoutusta, ennaltaehkäisyä tai interventiona. Perheterapia voi vastata monenlaisiin tarpeisiin ja sitä voidaan toteuttaa tukea antavasta supportiivisesta terapiasta hyvin syvätasoisiin tutkiviin prosesseihin.

Lisätiedot ja ajanvaraukset

 

Palvelemme Helsingissä
Arkadiassa, Töölössä ja Sörnäisissä.
Katso heti vapaat ajat
Site Design by Wiseweb