Psykologipalvelu Psyyke

Hypnoosi ja hypnoterapia

hypnoosi, hypnoterapia, hypnoterapeutti

Hypnoosi on jokaiselle ihmiselle ominainen ja erilainen kokemus, tietoisuuden tila, tajunnan tila tai vireystila. Usein ihmiset kokevat hypnoosin muuntuneena tajunnantilana; hyvänä, rentona olotilana. Hypnoositila voidaan saada aikaan erilaisia menetelmiä ja ohjauskeinoja käyttäen. Hypnotisoija ohjaa tähän tilaan, avustaa henkilöä saavuttamaan oman hypnoositilansa. Hypnoosi ei ole tahdonvastaista tai pakotettua vaan asiakkaan ja terapeutin yhteistä toimintaa tarkoituksena vaikuttaa asiakkaan haluamiin asioihin. Ihminen ei hypnoosissa menetä kontrollia omaan käyttäytymiseensä.

Hypnoterapia on terapiaa, jossa hyödynnetään hypnoositilaa. Suggestioita käyttämällä muuttamaan asiakkaan käyttäytymistä, kokemuksia, tuntemuksia tai ajatuksia asiakkaan haluamaan suuntaan. Suggestiot ovat yhdessä sovitun tavoitteen saavuttamiseen suunnattuja ehdotuksia ja väittämiä, jotka ovat asiakkaan hyväksyttävissä. Suggestiot kuuluvat arkipäiväiseen elämäämme mutta hypnoosissa kykymme vastaanottaa suggestioita on lisääntynyt. Pidemmissä hypnoterapioissa työskennellään laajemmin psykoterapeuttisesti hypnoositilaa hyödyntäen. 

Hypnoterapiaa voidaan soveltaa mm. ahdistuneisuushäiriöissä, rentoutumisen oppimiseen, pelkoihin ja jännitystiloihin, kipuihin, esiintymisjännitykseen, unettomuuteen ja tupakoinnin lopettamiseen. Psykologin vastaanotolla hypnoosi on yksi turvallinen menetelmä muiden menetelmien joukossa; sen soveltuvuutta asiakkaan tilanteeseen arvioidaan ensimmäisellä vastaanotolla yhdessä. Hypnoterapiaa voidaan soveltaa lyhytterapiana (ongelmasta riippuen esim. 5-10 kertaa) tai osana pitkää terapiaa. 

Ajanvaraukset ja tiedustelut

Palvelemme Helsingissä
Arkadiassa, Töölössä ja Sörnäisissä.
Katso heti vapaat ajat
Site Design by Wiseweb